Zbiorniki i szamba

Zbiorniki i szamba to rozwiązania służące do przechowywania wody lub ścieków w gospodarstwie domowym, gdy nie ma dostępu do centralnego systemu kanalizacyjnego lub wodociągowego.

Zbiorniki wody są zwykle stosowane w przypadku, gdy nie ma dostępu do wody z sieci wodociągowej lub gdy woda z wodociągu jest niesmaczna lub niespełnia standardów jakościowych. Zbiorniki wody mogą być podziemne lub naziemne i mogą mieć różne pojemności w zależności od potrzeb gospodarstwa domowego.

Szamba natomiast są używane do przechowywania ścieków, gdy nie ma dostępu do centralnego systemu kanalizacyjnego. Szamba zwykle wykonuje się z betonu, plastiku lub stali i są one wyposażone w rury przyłączeniowe do domu oraz otwory inspekcyjne i wloty, umożliwiające opróżnianie i konserwację szamba.

Zarówno zbiorniki, jak i szamba są konieczne w przypadku, gdy brak jest dostępu do centralnego systemu wodno-kanalizacyjnego, jednak szamba wymagają regularnej konserwacji i opróżniania, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Warto również pamiętać, że stosowanie szamba może być niezgodne z miejscowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w związku z czym należy dokładnie zapoznać się z regulacjami lokalnymi przed podjęciem decyzji o zastosowaniu szamba.